Publikacje naukowe

 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do ustawy z 19.7.2019 r.

Ustawa z 19.7.2019 r. usprawnia postępowanie karne. Główne zmiany dotyczą m.in.: dostosowania regulacji procesowej do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego, w szczególności chodzi o rezygnację ze zbędnego formalizmu procesowego oraz wprowadzenia ułatwień dla uczestników postępowania karnego.

Więcej
Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym

List żelazny jest tradycyjną instytucją procesu karnego, której założeniem jest udzielenie podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu poza granicami Polski, który zdecyduje się wrócić do kraju, gwarancji odpowiadania z tzw. wolnej stopy.

Więcej
Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa

Praca stanowi ważny głos w dyskusji nad przeobrażeniami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wśród problemów, o których traktuje znalazły się takie zagadnienia, jak: nadużywanie tymczasowego aresztowania i dostęp osób zatrzymanych do obrońcy, nieodpłatna pomoc prawna, ochrona praw kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji religijnej, rozwiązywanie sporów prywatnoprawnych w drodze mediacji, prawna ochrona zwierząt i środowiska, prowadzenie posiedzeń i rozpraw sądowych w formie zdalnej. Powstanie publikacji podejmującej tak wiele wątków było możliwe dzięki zaangażowaniu osób reprezentujących różne środowiska prawnicze. Kierująca Zespołem Autorów dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska zdołała namówić do współpracy adwokatów i radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz osoby zajmujące się prawem naukowo.

Więcej
Stosowanie tymczasowego aresztowania. Analiza praktyczna

Publikacja jest efektem współpracy przedstawicieli zawodów prawniczych, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowej specjalizującej się w badaniach wymiaru sprawiedliwości. Wnioski z ogólnopolskich badań stanowią doskonały załącznik do argumentacji uzasadniającej pismo procesowe lub wniosków składanych na posiedzeniach w przedmiocie stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego. Author Autor: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska View all posts

Więcej